Şəxsi vəhylərə məhəl qoymaya bilərsinizmi?

Son bir neçə ayda baş verən hadisələrlə birlikdə Katolik sferasında “özəl” və ya peyğəmbərlik vəhyinin çoxluğu baş qaldırdı. Bu, bəzilərinin şəxsi açıqlamalara inanmaq məcburiyyətində olmadığı düşüncəsini yenidən təsdiqləməsinə səbəb oldu. Bu doğrudur?

Oxumaq Şəxsi vəhylərə məhəl qoymaya bilərsinizmi? tərəfindən Mark Mallett tərəfindən İndi Söz

Posted Tərəfdaşlarımızdan, Mesajlar, Ruhani qoruma.