Pedro Regis - İnam Xainləri Birləşəcək

Lady Sülh Kraliçamıza Pedro Regis on Avqust 11, 2020:
 
Əziz uşaqlar, namazda dizlərinizi bükün. Ağrılı bir gələcəyə doğru gedirsiniz. İnamın xainləri birləşəcək və İsa Kilsəmin həqiqi Magistriumunun müdafiəçiləri təqib ediləcək və qovulacaqlar. Sənə gələnlərə görə əziyyət çəkirəm. Sənə göstərdiyim yoldan azma. Rəbbim səmimi və əsl şəhadətinə ehtiyac duyur. Dua və İsa İncildə güc tapın. Oğlum İsanın sözləri sizi dəyişdirməsinə icazə verin. İtaətkar olun və həyatınız üçün Allahın iradəsini qəbul edin. Mən sənin ananam və səni sevirəm. Qorxmadan irəli. Bu gün sizə Ən Müqəddəs Üçlük adı ilə verdiyi mesajdır. Sizi bir daha burada toplamağıma icazə verdiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Ata, Oğul və Müqəddəs Ruhun adından sənə xeyir-dua verirəm. Amin. Barışın.
Posted Mesajlar, Pedro Regis, Əmək sancıları.